Obchodní podmínky

Seznamte se se základními pravidly poskytování našich služeb nebo si přečtěte kompletní znění našich obchodních podmínek.

Co vše je zahrnuto v ceně semináře?

V ceně semináře jsou zahrnuty veškeré potřebné materiály, občerstvení (dle typu semináře) a certifikát (dle typu semináře).

Kdy se stává objednávka závaznou?

Objednávka se stává závaznou, pokud již proběhla úhrada alespoň části účastnického poplatku, pokud byla závaznost objednávky potvrzena vzájemnou dohodou (prostřednictvím e-mailu či telefonu) nebo pokud došlo k zahájení Vaší účasti na semináři.

Jaké storno poplatky se na mne v případě zrušení objednávky vztahují?

Nezávaznou objednávku je možné kdykoli zrušit bezplatně. Závaznou objednávku je možné bezplatně zrušit pouze více než 14 dní před termínem zahájení semináře. V případě jejího zrušení 14 až 7 dní před seminářem vám vzniká povinnost uhradit storno poplatky, a to ve výši 50 % z ceny semináře. V případě zrušení 6 a méně dnů před akcí se jedná o storno poplatky ve výši 100 % z ceny semináře.

Mohu si místo zrušení objednávky vybrat jiný seminář?

Ano, po vzájemné dohodě je možné místo zrušení objednávky vybrat jiný termín daného semináře nebo zcela jiný seminář.

Dostanu zpátky své peníze v případě, že bude seminář zrušený?

Pokud dojde ke zrušení semináře, bude vám vrácen již uhrazený účastnický poplatek. Po vzájemné dohodě je možné místo zrušení objednávky vybrat jiný termín daného semináře nebo zcela jiný seminář.

Mohou nastat změny v programu semináře?

Programy našich seminářů neustále vylepšujeme, takže změny v programu semináře mohou nastat. V takovém případě informujeme všechny přihlášené účastníky s dostatečným předstihem.